Φιλοσοφία

Η Διασφάλιση Ποιότητος είναι θεμελιώδης για κάθε εργασία, που εκτελεί το προσωπικό της εταιρείας καθημερινά.
Η πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι απλά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά να καλύπτει πλήρως τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.
Επιδίωξη μας είναι να δημιουργηθεί  μια αμφίδρομη σχέση εταιρείας και πελάτη, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία.
Πίστη μας είναι πως ο απαιτητικός πελάτης χρειάζεται υψηλές υπηρεσίες με επαγγελματισμό και διαφοροποίηση στην λεπτομέρεια.
Στηριζόμενη σ'αυτές τις αρχές, η εταιρεία ΒΗΤΟS, έχει δημιουργήσει τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται σήμερα η ανοδική της πορεία και η ενίσχυση της θέσεως της ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου.