Ηλιακό σπίτι

Με τα ηλιακά θερμικά συστήματα μπορούμε σήμερα να εκμεταλλευτούμε την ηλιακή ακτινοβολία που μας παρέχεται δωρεάν.
Τα ηλιακά θερμικά συστήματα επιτυγχάνουν τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας  που φτάνει έως και το 80% σε σχέση με τα κλασικό σύστημα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα, τυπικούς λέβητες, μπόιλερ και ηλιακούς συλλέκτες, δίνοντας μας  τη δυνατότητα να καλύψουμε πολλές από τις ανάγκες μας  σε θέρμανση νερού και χώρων.

Επιμέρους συστατικά στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος :

•    Ενδοδαπέδια θέρμανση
•    Λέβητας συμπύκνωσης-υγροποίησης
•    Ηλιακό boiler