Τοποθετήσεις εξειδικευμένων ειδών υγιεινής (εντοιχισμένων)


Εγκατάσταση ή αντικατάσταση όλων των ειδών υγιεινής, τοποθέτηση καμπινών, ντουζ, επίπλων μπάνιου, λεκανών, μπαταριών, καζανάκια και γενικά όλων των ειδών υγιεινής.